SRF's Historia - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Om SRF
SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDETS HISTORIA

Syrianska Riksförbundet (SRF), är en nationalistisk organisation som representerar den etniska gruppen syrianer/araméer bosatta i Sverige. SRF’s ambition är enligt egna uppgifter att tillvarata den syrianska folkgruppens intressen, behov och identitet på den sociala, kulturella, idrottsliga och politiska nivån. Bahro Suryoyo är namnet på förbundets medlemstidning och under 2003 började arbetet med att övergå till en nättidning under namnet Bahro.nu. Den 10 maj 2004 startades Syrianska Företagsnätverket, ett projekt för att skapa ett utökat samarbete mellan syrianska företagare.

Historia
De syrianska/arameiska föreningarna i Sverige är medlemmar i Syrianska Riksförbundet (SRF) som bildades 1978. Idag har förbundet 39 medlemsföreningar varav 22 aktiva (2014) utspridda över Sverige. Syrianska Arameisk Ungdomsförbundet (SAUF) ombildades 1992 och var innan frigörandet från moderorganisationen Syrianska Riksförbundets en ungdomssektion med samma styrform med en oberoende egen styrelse sedan 1982 och idag har ungdomsförbundet 22 medlemsföreningar (2014). Tillsammans har båda förbunden cirka 20 000 aktiva medlemmar. Under 2015 har SRF bidragit till bilda även en fristående kvinnoförbund under namnet Syrianska kvinnoförbund i Sverige (SKF) och alla dessa förbunden har sina säten i Södertälje.

Målsättning
Förbundet är en fristående demokratisk organisation som har till ändamål att tillvarata och främja syrianska folkets intressen, vad gäller etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor. Förbundets syfte är också att representera den syrianska folkgruppens intresse vid olika forum.
-   Att tillvarata den syrianska folkgruppens och dess organisationers intressen på det nationella planet inom flera områden
-   Att engagera och skapa förutsättningar för den syrianska folkgruppen och dess lokala föreningar att utvecklas och integreras i det svenska samhället
-   Att representera och bevara den syrianska folkgruppens kultur, språk, identitet och organisationer

Syrianer - kort historisk överblick
Syrianer betraktas som en statslös etnisk grupp utan eget land. Syrianska Riksförbundet sammanfattar folkets bakgrund: "Sedan 300 e.Kr. lever syrianerna utan en egen stat. Vid det osmanska rikets sönderfall efter första världskriget ville segermakterna upprätta en ny ordning i Mellanöstern. Kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien delade upp området utan hänsyn till etniska folkgrupper. De ritade en ny karta över området och skapade nya länder såsom Syrien, Irak, Libanon, Jordanien o.s.v. De gränser som drogs upp åtskiljer inga "nationalstater". Tvärtom, har gränserna dragits tvärs igenom folkgrupper snarare än mellan dem. Mellanösterns moderna gränser har styckat syrianernas landområde och splittrat folket, som idag lever under svåra förhållanden i dessa länder".
 
Samarbetsorganisationer
Syrianska Riksförbundet har samarbete med ett antal organisationer i Sverige som hjälper förbundet med frågor rörande verksamheten.
SUA -  Syriac Universal Alliance
SUA’s Europakommitté
SAUF - Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige
Suryoyo Hjälpfonden
NGO - Non Governmental Organization
SNS - Syrianska Nätverket i Sverige
Syrianska lokala Föreningar i Sverige
Syrisk-Ortodoxa Kyrkan Stiftsstyrelse i Sverige
Rädda Barnen
Integrationsverket
Migrationsverket
SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Olika svenska kommuner, såsom Södertälje m.fl.
SOKU – Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbundet i Sverige
Representanter för Sveriges Riksdag
Representanter för Sveriges Regering
Representanter för SAAF föreningarna
Norsborg Centrum Fastighet AB
Högskolor/Universitet
Utrikesdepartementet
Folkhälsoinstitutet
Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet
Politiska partier
Maronitiska kyrkan
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny