Samarbetsorgan - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:


Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor
MUCF är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
Våra målgrupper: Våra målgrupper finns i huvudsak inom områden som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället:
Beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och, eller inom politiken för det civila samhället.
Ungdomsorganisationer och föreningsledare.
Ungdomar: bland annat i lokala inflytandeorgan och unga som vanligtvis inte deltar i internationellt ungdomsutbyte.
Organisationer som samlar kvinnor, homosexuella, bisexuella, transpersoner, nationella minoriteter och organisationer som främjar integration och som söker bidrag från oss.


Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 
SIOS är en idéell förening som är partipolitiskt och religöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kutlur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.


ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Sveriges ledande studieförbund
ABF finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
SRF har övergått från att vara medlem i organisationen till att tecknat ett centralt samarbetsavtal år 2014.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny