SRF - Infomöte 2015 - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Nyheter

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE

Med anledning av den akuta och allvarliga situationen som nu har uppstått, för Syrianska Riksförbundet, inbjuds nu ALLA föreningar som är med i SRF till ett informationsmöte som kommer att hållas:


Datum: Söndagen den 30 augusti 2015
Plats: Syrianska Föreningens lokal i Västerås
(Narvavägen 90, Västerås)
Tid: Klockan 12:00


Syrianska Riksförbundets självständighet, trovärdighet och överlevnad står nu på spel och därför är det oerhört viktigt och angeläget, och med anledning av det, vi vill återigen uppmana ALLA, oavsett vilken sida man förväntas stå på, att så många föreningar som möjligt deltar på detta möte.
Mötet kommer dessutom att vara öppet för alla personer som är medlemmar i en syriansk förening.
Avsikten är att förmedla en helhetsbild och ge en så detaljerat information som möjligt till föreningarna och ge svar på alla de frågor som Föreningarna kan tänkas ha.

På informationsmötet som ska ledas av SRF:s ordförande Aziz Genc kommer följande punkter att tas upp:
   • Vem är vi till för?
   • Vad är Förbundens uppdrag och ansvar?
   • Hur och varför har den här situationen kunnat uppstå?
   • Info om det aktuella läget och SRF:s ekonomi.
   • Hur går vi vidare för att överbrygga dem hinder som finns och hur kan vi arbeta för en bättre framtid för det syrianska folket och riksförbundet?
   • Fri debatt, mötets förslag och rekommendationer till SRF:s styrelse.
   • Mötets avslutande


OBS! Det förväntas från var och en av oss, som närvarar på detta möte, att vara uppmärksamma och väl medvetna om att under mötets gång vara sakliga, objektiva, ha synpunkter, åsikter, föra sin egen talan på ett respektfullt sätt, men det får absolut inte förekomma åsikter som inskränker på den personliga integriteten.


Välkomna!

SRFs Styrelse

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny