SKF's Styrelse 2015 - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Verksamhet

 
 Syrianska Kvinnoförbundets årsmöte i Södertälje 9 maj 2015
 
 
På initiativ av Syrianska Riksförbundet i Sverige påbörjade en grupp syrianska kvinnor från Stockholm att starta ett Syrianskt Kvinnoförbund.
Den 24/4 -2015 blev förbundet registrerat som organisation och det officiella namnet är SYRIANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE.
Förbundets uppgift är att bevaka och verka för det syrianska folkets intressen med tonvikt på kvinnornas situation både inom och utanför den egna gruppen.
Lördagen den 9/5 hade förbundet sitt första årsmöte. Alla Riksförbundets medlemsföreningar var kallade och annonsering hade även gjorts via Suryoyo SAT samt genom kontakt med kyrkorna för att förmedla informationen till sina medlemmar.
 
Till årsmötet som hölls i Syriansk Riksförbundets lokaler kom ett 20-tal kvinnor, alla från Stockholmsregionen.
Mötet öppnades med välkomsttal av Janet Nicme Ilia. I egenskap av SRF:s representant och en av pionjärerna, Ishak Akan, föreläste om Syrianska rörelsens uppkomst och Syrianska Riksförbundets grundande i Sverige med viktiga händelser i kronologisk ordning.

Efter behandling av olika information valde mötet förbundsstyrelsen för två (2) år enligt följande:
Ordförande:         Janet Nicme Ilia (Arameiska föreningen i Södertälje)
Vice ordförande:  Eptesam Zino (Arameisk-Syrianska Kvinnoförening i Norsborg)
Sekreterare:         Maggie Yildiz, Suryoyo föreningen i Tumba
Kassör 1:              Mareroz Saliba (Arameisk-Syrianska Kvinnoförening i Norsborg)
Kassör 2:              Febro Rumiya Akcay   
Ledamöter:           Canan Unver (Tumba), Meryem Melkemichel (Södertälje), Mariam Youssef (Södertälje),
                             Naema Korkis (Södertälje) och Samira Hardo (Södertälje).
Suppleanter:         Georgette El-Khoury (Upplands Väsby) och Terzö Halef (Södertälje)
 
Till mötet hade våra syskonförbund inbjudits. 
Syrianska Riksförbundet, Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (skrev in sig men kunde inte stanna kvar för att delta i mötet), SOK Kyrkans Stiftstyrelse samt S:t Afrems kyrkostyrelse skickade sina representanter till invigningen av årsmötet.
Biskop Benjamin Atas höll inledande tal och välsignade närvarande innan mötet började. S:t Afrem Styrelsen gratulerade förbundets tillblivelse med en penninggåva.
 
Syrianska kvinnoförbundets styrelse vill härmed tacka:
Syrianska Riksförbundet för att de initierat detta projekt och med sitt moraliska och ekonomiska stöd möjliggjort att vi kommit så här långt.  Vi vill även rikta stort tack till våra systerorganisationer, både profana och religiösa, för den uppmärksamhet, stöd och uppmuntran de givit oss.  Vi hoppas och kommer att jobba aktivt för att få ett gott samarbete mellan alla våra förbund för vårt folks bästa för våra ögon.
 
Sist men inte minst tackar vi vördnadsfullt vår biskop Benjamin Atas för sitt stöd och välsignelse. Må Gud ge honom gudomlig visshet och styrka att fortsätta leda vår kyrka.
 
Slutligen vill vi uppmana alla föreningar och kommittéer i Sverige att gå med som medlemmar i vårt förbund. Skicka in er intresseanmälan med kontaktuppgifter till oss så kontaktar vi er för mer information.
Även ni som ännu inte har någon förening i ert lokalområde får gärna kontakta oss så kan vi hjälpa er att komma igång med arbetet.
 
 
Syrianska Kvinnoförbundet i Sverige
Ordförande
Janet Nicme Ilia
 
 
Våra kontaktuppgifter:
 
eller
Telefon: 08 550 161 71
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny